PROCES PRODUKCIJE KNJIGE SJAJA

Uvid u proces pripreme, rada i objave dela

 

RADNA BAZA PROJEKTA

Osnovu za prevod i redakciju Zohara čine sledeći dostupni resursi:

  • Izvorni tekst knjige Zohar na aramejskom i hebrejskom jeziku putem otvorenog online projekta ''Sefaria'', kao jednog od primarnih vidova konsultovanja izvornog korpusa dela u celini;
  • Za proveru originalnog biblijskog teksta i ispravnost vokalizacije pri direktnoj transliteraciji na srpski s hebrejskog jezika koristi se ''Biblia Hebraica Stuttgartensia'' (תורה נביאים וכתובים), dopunsko izdanje štampano u Nemačkoj 1987. godine (1967/77 Deutschen Bibelgessellschaft Stuttgart, ISBN 3-438-05218-0);
  • Pristup originalnom delu Zohara, te potonjem prevodu s aramejskog na engleski jezik, zajedno s komentarima, iz ugla rabina Berga (ז״ל) kroz ''The Rav Beg Zohar Project''. Uz dodatni uvid u - The Holy Zohar I, 23 Volumes;
  • Konsultovanje napomena Majkla Lajtmana (Michael Laitman) na komentare originalnog prevoda Zohara s aramjeskog na hebrejski jezik od strane čuvenog Ba'ala Ha'Sulama, Jehude Ašlaga iz perioda dvadesetih godina prošlog veka (više o tome u predgovoru). Gospodin Lajtman je, između ostalog, i osnivač i predsednik Bnei Baruch Kabbalah Education & Research Institute;
  • Dodatni osvrt i na ''The Zohar: Pritzker Edition'', prevod i komentare Danijela Mata (Daniel Matt). Više informacija o ovom pojedinačnom izdanju, kao i eventualnoj nabavci, možete ovde pronaći;
  • Oslanjanje na korpus dela Geršoma Šolema i rabina Arija Kaplana vezanih za jevrejski misticizam, Zohar i kabalu, a posebno komentare Kaplana na dela ''Sefer Jecira'' (ספר יצירה) i ''Sefer Bahir'' (ספר הבהיר) (takođe, više u predgovoru);
  • Zahvalnost na podršci od strane The Kabbalah Centre International, Inc. (UK) koji su prepoznali naš rad na prevodu Zohara, te donirali kompletno delo na aramejskom jeziku u jednoj knjizi u velelepnom, tvrdom povezu koje nam sada takođe služi za konsultovanje originalnog teksta pri radu na srpskoj verziji knjige;
  • Veliku zahvalnost ovim putem upućujemo i nekolicini učenih dobrotvora iz Izraela koji su nesebično odlučili da sa nama na ovom projektu aktivno dele svoja znanja, zapažanja, komentare kao i mnoge druge važne i neophodne savete bez kojih bi naš posao bio znatno teži (ב״ה).

    Njihova je želja da, bar za sada, ostanu anonimni.

PREVOD DELA

Gospođa Jelena Gavrilović je prevodilac na projektu objave Zohara u izdanju IK Metafizika i prevodi bazu teksta s engleskog jezika. Svoj pristup u velikoj meri bazira na svom poetskom, uzvišenom senzilibitetu ali i dubljem teološkom pristupu školovanog teologa, što gospođa Gavrilović po vokaciji i jeste.

Takođe, prevodilac bira koje prevode Biblije na kojim mestima po potrebi koristi, a sve to u zavisnosti od šireg konteksta određenog poglavlja, ili toma, na kojem se trenutno radi.

Svakako je reč o prevodima Đure Daničića, profesora Dragana Milina, profesora Aleksandra Birviša (Postanje), episkopa Atanasija Jevtića (Psaltir) i Novog srpskog prevoda.

REDAKCIJA TEKSTA

Nakon prevoda s engleskog jezika redaktor teksta Dražen Pekušić prevedeni materijal upoređuje s originalnim tekstom Zohara, kao i s nekoliko verzija komentara na delo naznačenih u prvom koraku opisa celokupnog procesa. Uz to, detaljno pristupa definisanju i tumačenju određenih termina, kao i transliteraciji delova iz originalnog dela, kao i onih iz jevrejske Biblije koji su takođe sada deo Zohara, ne bi li se čitaocima što bolje predočio smisao i poruka napisanog, a u skladu i duhu srpskog jezika, te minimalna odstupanja od hebrejskog. To se pre svega postiže kroz posebno naglašene primere originalnog pisanja svih važnih pojmova, reči i drugih specifičnih verskih termina usko vezanih za jevrejsku religiju, svakako neophodnih za puno razumevanje Zohara kao kabalističkog čvorišta i osnove za dalja mistična grananja.

PROVERA

Potom deo toma na kojem je redaktor radio isti vraća prevodiocu na još jednu celokupnu proveru teksta kao i usklađivanje svih u međuvremenu unetih ispravki, dodataka, komentara i tumačenja od strane redaktora. U ovoj fazi procesa rada delo biva znatno prošireno u odnosu na prvu verziju, posebno u vidu definisanja svih neophodnih fusnota koje prate glavninu teksta kojih nije mali broj.

PRELOM

Nakon višestruke razmene i usklađivanja između prevodioca i redaktora i svih neophodnih dopuna i korekcija prevodilac finalni tekst šalje izdavaču.

Gospodinu Aleksandar Dramićanin, započinje rad na prelomu i finalnoj pripremi materijala za štampu koja predstoji.

ŠTAMPA

Na kraju ovog procesa odrađuje se još jedna, poslednja provera celokupnog toma pre definitivnog slanja na štampu.

Tada se ispravljaju manji slovni previdi, ukoliko je do njih u radu došlo, i čitav proces se privodi kraju.

METAFIZIKA HRAMA

Dublji koncept razumevanja Hrama u Jerusalimu

UVAŽENI GOSPODIN FILIP DAVID POVODOM PROMOCIJE ZOHARA

Izjava čuvenog književnika, esejiste, dramaturga, scenariste, dugogodišnjeg urednika Dramskog programa Televizije Beograd, dobitnika NIN-ove nagrade, kao i redovnog profesora dramaturgije na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu Filipa Davida.

Reč je o najavi promocije knjige Zohar na srpskom jeziku, u organizaciji Jevrejske opštine Beograd (JOB), ali i šire diskusije pod nazivom ''Kabala - jevrejski misticizam, značenje i uticaj'' koja se dogodila 7. maja 2021. godine putem Zoom platforme i koja je tim povodom okupila više od 50 ljudi koji su aktivno mogli da sudeluju u diskusiji.

(ז‎‎) SEGMENT IZ PREDGOVORA


Sve ove činjenice govore u prilog tome da je bilo puno prepreka na putu odomaćivanja Zohara među verski nastrojenim Jevrejima ali i širom čitalačkom publikom, dok je po drugim mišljenjima baš ta raznovrsnost i egzotičnost jezika kojim je knjiga pisana, iako je u početku predstavljala razlog za odbojnost čitalaca, kasnije upravo potpomogla da se dogodi suprotno – da se Zohar ureže u svest ljudi kao niti jedna druga knjiga do tada. Tako je masovno prihvatanje Zohara usledilo tek nakon vremena koje je bilo potrebno da se razume veličina i prihvati snaga koja ga prožima, te razlikuje od standarda drugih tekstova tipičnih za to vreme. Zohar postepeno uvodi čitaoca u vrlo detaljnu analizu rabinske literature, što je presudno uticalo na dalji razvoj i oblikovanje jevrejske misli i tradicije, iako je ona već tada imala vrlo dobru i bogatu podlogu.

Ovim se delom nudi, i otvara, dodatna dimenzija u razumevanju prirode religijskih iskustava, kojima se, konstantnim preispitivanjem već dobro utvrđenih kanonskih stavova judaizma, teži neposrednoj spoznaji božanskog. Njome se prenosi verno očuvana ezoterna tradicija davnih dana, na način koji nam omogućava da je primenimo i u sadašnjem vremenu, okolnostima i društvu u kojima ovo delo upijamo pažljivo ga čitajući. Zohar daje dovoljno prostora da ga iskustveno nadogradimo u svetlu ličnih intencija, baš poput bilo kakvog drugog oruđa koje nam padne šaka, te na dalje sami biramo i odlučujemo kako ćemo ga koristiti.

שלום עליכם
Šalom Alehem

Pesmom Šalom alehem (Mir sa tobom) tradicionalno se obeležava početak Šabata po povratku kući iz sinagoge, odnosno dočekom anđeoskih bića koja nam se pridružuju petkom uveče na obeležavanju svetkovine. Napisana je od strane Safedskih kabalista kasnog XVI i ranog XVII veka i, prema učenju Talmuda, govori o dva anđela koja posete svakoga na njegovom putu od sinagoge do kuće, petkom uveče – o dobrom i lošem anđelu. U kući koja je spremna za Šabat i u kojoj su sva pravila ispoštovana, dobar anđeo daje svoj blagoslov da i sledeći Šabat bude istovetan, dok loš anđeo biva primoran da odgovori sa amen (אמן), čime potvrđuje prvobitni blagoslov.

S druge strane, ukoliko dom nije spreman za Šabat, tada loš anđeo prvi izgovara blagoslov ali u smislu da naredni bude isto tako nepripremljen, čime onda dobar anđeo biva primoran potvrdi blagoslov lošeg sa isto amen.

 

BUDITE BLAGOVREMENO INFORMISANI
O BUDUĆIM NASTAVCIMA ZOHARA

Ostavite Vaš email i bićete obaveštavani o najnovijim nastavcima

Knjiga Sjaja - Sefer Ha'Zohar ספר הזוהר | Projekat u saradnji sa ArsMagine.com | v6.6 | אי״ה
Copyright © 2020-2023 IK Metaphysica Beograd, Srbija | Sva prava zadržana