ZOHAR | Knjiga Sjaja

Reč je o projektu prvog kompletnog prevoda 23 toma ''Zohara'' na srpski jezik, uz originalni tekst, transliteraciju i komentare na aramejskom i hebrejskom jeziku, s posebnim osvrtom i objašnjenjima vrlo specifične terminologije koja prati glavninu dela i koja je njen ključni segment za opšte razumevanje celine.

Zohar je pre svega udario temelje daljem, dubljem razvoju kabale kao primarne struje misticizma u okvirima jevrejske vere, judaizma, ali i kroz druge sisteme.

''Jer On je Mesto ovoga sveta, ali svet nije Njegovo mesto.''

ספר הזוהר
Sefer Ha'Zohar

DUGOROČNI PLAN OBJAVE CELOKUPNOG DELA

Dugoročni cilj projekta je kompletna objava 23 toma knjige Zohar, kapitalnog dela jevrejske mistične misli, koje će ovom prilikom po prvi put u istoriji u celosti biti dostupno svim zainteresovanim čitaocima ex Yu regiona na srpskom jeziku. Važno je naglastiti kako svaki pojedinačni tom dolazi s originalnim tekstom dela na aramejskom i hebrejskom jeziku, uz posebno naglašavanje, tumačenje i dirfektan prevod svih sadržajno bitnih delova iz TaNaH-a (Jevrejske Biblije תנ”ך). Korpus teksta dodatno je obogaćen pažljivo prilagođenom transliteracijom svih neophodnih reči, izraza i citata što čitaocima omogućava da pojedine, posebno značajne delove ovog dela tokom čitanja izgovaraju u originalu, baš onako kako bi to činio i čitalac na hebrejskom jeziku. Na ovaj način svima je omogućeno da osete sâmu srž Zohara iz jedne dublje, duhovne perspektive bazirane na detaljnoj, gotovo ortodoksnoj analizi koja teče stih po stih. Sloj po sloj. Ovako priređena Knjiga Sjaja omogućava svima koji se služe jugoslovenskim jezicima da budu aktivno uključeni u promišljanje ove izvorne jevrejske mistične materije, pravo s njenog izvorišta.

Zbog obima celokupnog projekta, kompleksne tematike, te svake pojedinačne knjige koja po tomu dolazi na između 400-700 strana, tiraž nije veliki. Ukupan broj po svakom pojedinačnom tomu Zohara iznosiće 300 primeraka. Od tog broja 150 kopija je predviđeno za domaće, srpsko tržište, dok je preostalih 150 predviđeno za čitaoce iz regiona ali i za sve one koji žive van prostora Balkana, širom dijaspore. Svaki tom dolazi u ručno koričenom tvrdom povezu (ovde možete pogledati), dok će od ukupnog tiraža biti dostupno i 23 kompleta u bibliografskom, divot izdanju - s platnenim povezom, zlatotiskom i monogramom kupca.

Knjige koje su pred vama izdanak su globalnog projekta pokrenutog od strane, i za života rabina Filipa Berga (שרגא פייבל פיליפ ברג), baziranog na originalnom tekstu prvog prevoda Zohara s aramejskog na hebrejski jezik iz pera čuvenog rabina iz 19. veka Jehude Ašlaga (יהודה לייב הלוי אשלג), poznatog i kao Gospodar Merdevina (Ba’al Ha’Sulam, בעל הסולם) - jer nas je uspeo do novih visina razumevanja ovog bisera Jevrejske religijske i mistične misli. Samim tim, delo na naš jezik dolazi uz dodatne i više nego značajne komentare poštovanog rabina koji nudi jedno posebno i istovremeno neophodno dublje sagledavanje kabale kao tek jednog vida jevrejskog misticizma iz jedinog merodavnog ugla - ugla jevrejske vere, judaizma. Na ovaj način čitaocima se po prvi put nudi pun pristup jevrejskoj izvornoj, odnosno ortodoksnoj kabali kao svojevrsnom sistemu dubljeg religijskog promišljanja i zaključivanja.

''Kao Tvorac prostor-vremena...

AKTUELNI NASTAVAK
5. TOM ZOHARA

U prodaji kod izdavača od marta 2022.

Zo'ar 5 čine celine:

 • I pođe (Vajece, ויצא)

 • I posla (Vajišlah, וישלח)

U ovom delu tajnog učenja Tore, rabin Hija raspravlja o simbolici i značenju čuvenog Propovednikovog stiha: „Sunce izlazi, Sunce zalazi, i opet hita ka mestu odakle je izašlo“ (Propovednik 1:5; Milin).

Stih opisuje Jakova koji odlazi iz Beršebe za Haran, gde on, prema Postanju „zanoći, jer sunce beše zašlo.“ Solarne strane, sever i jug, upućuju na energije Levog i Desnog stuba, odnosno, na negativne i pozitivne sile. Rabin Ašlag precizira da se „mesto“ odnosi na Malhut, fizički svet. Ali, Jakov i „sunce“ predstavljaju Zeir Anpin – Gornji svet, izvor duhovnog Svetla. Saznajemo da je duhovna emanacija u tekstu opisana kao „I Jakov pođe od“ potpuna, obuhvatajući i tajnu Hohme i tajnu Hasadima – i Desnog i Levog stuba.

ČLANOVI REDAKCIJE
SRPSKOG IZDANJA ZOHARA

Tim zaslužan za objavu prvog izdanja Zohara na srpskom jeziku

...On ne boravi u prostor-vremenu.''

UVAŽENI GOSPODIN FILIP DAVID POVODOM PROMOCIJE ZOHARA

Izjava čuvenog književnika, esejiste, dramaturga, scenariste, dugogodišnjeg urednika Dramskog programa Televizije Beograd, dobitnika NIN-ove nagrade, kao i redovnog profesora dramaturgije na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu Filipa Davida.

Reč je o najavi promocije knjige Zohar na srpskom jeziku, u organizaciji Jevrejske opštine Beograd (JOB), ali i šire diskusije pod nazivom ''Kabala - jevrejski misticizam, značenje i uticaj'' koja se dogodila 7. maja 2021. godine putem Zoom platforme i koja je tim povodom okupila više od 50 ljudi koji su aktivno mogli da sudeluju u diskusiji.

KABALA (הקבלה)

Temeljni pravac jevrejskog misticizma

ZOHAR NA SRPSKOM JEZIKU 
GENERALNI PLAN PROJEKTA

Predviđeno kompletiranje projekta do 2024/25.

Generalni plan

Plan za 2022. godinu

El Dio Alto (איל דייו אלטו), Šira u'Tfila (שירה ותפילה)

HEBREJSKI JEZIK 
(ivrit, עברית)

Baza jevrejske vere

Šta je Zohar?
Zohar je oblikovao i utemeljio kabalu

Knjigom ''Zohar'' zatvara se krug razvoja jevrejskog misticizma i ovim fundamentalnim tekstom jevrejske misli i dubljeg tumačenja teksta Biblije dobijamo čvrstu osnovu za ono što danas zovemo kabala (קבלה). Knjiga Sjaja predstavlja ključno delo koje uz odgovarajuća tumačenja i komentare daje uvid u mnoge tajnovite tokove reke znanja i mudrosti koju zovemo zakonom, ''Torom'' (תורה). Zato ''Sefer Ha'Zohar'' (ספר הזוהר) smatramo temeljnim kamenom mitske kosmogonije i mistične psihologije čoveka u njegovom konstantnom usponu ka izvorištu.

Veruje se da je Zohar nastao u srednjovekovnoj Španiji, okvirno oko 5000. godine po jevrejskom kalendaru, no ovde ćemo ga datirati u malo širem vremenskom periodu, između 1100. i 1400. godine prema hrišćanskom računanju vremena.

Spis prvi put dolazi pred oko javnosti u XIII veku, kada ga objavljuje njegov prvi urednik, Moše de Leon (משה די לאון). On tada autorstvo Zohara pripisuje rabinu Šimonu bar Johaju (שמעון בר יוחאי), poznatijem pod akronimom RaŠBI (רשב''י) te Zohar tada počinje da cirkuliše među Jevrejskim življem kao značajna nadopuna razumevanju judaizma uopšte...

יוצר אור ובורא חשך
 עשה שלום ובורא רע
 אני יהוה עשה כל אלה

Jocer or u’bore hošeha; Ose šalom u’bore ra; Ani Adonaj ose kal ele.
Koji pravim svetlost i stvaram mrak; Gradim mir i stvaram zlo; Ja, Ha’Šem, činim sve to.

(א) SEGMENT IZ PREDGOVORA


Iz ugla našeg savremenog doba ovde moramo pomenuti jednog od uticajnijih mislilaca, kao i pisca komentara na oba pomenuta dela, a koji je uneo ruah (רוח) svežine i pokrenuo sasvim novi talas interesovanja javnosti za obe knjige. To se dogodilo u doba kada su informacije bile daleko dostupnije nikad većem broju ljudi, što je verovatno i dovelo do novog velikog interesovanja kako u tumačenju, tako i u shvatanju Jecire i Bahira. Naravno, govorimo o velikom, mudrom rabinu Ariju Kaplanu (אריה משה אליהו קפלן) koji je svojim lucidnim promišljanjima i jednim od najbritkijih tumačenja učvrstio značaj ''Sefer Jecire'' i ''Sefer Bahira'' za naredna pokoljenja. No Kaplanov verovatno najveći značaj prvenstveno leži u tome što je on u svom radu spajao i mirio one dve krajnosti ljudske misli, one bez kojih sutra neće biti definitivnog odgovora na pitanja za kojima hodamo.

Naime, sem što je važio za jednog od najvećih učenjaka svog vremena, kao rabin ortodoksne struje judaizma, Kaplan je po profesiji bio i diplomirani fizičar s Univerziteta Merilend u Sjedinjenim Državama. Upravo tim i takvim objedinjenim znanjem i pristupom kojeg se držao pokazao je koliki je značaj aktivnog i uporednog bavljenja podjednako duhovnim pitanjima i principima, kao i prirodnim naukama. Jedinstvenim i simultanim radom kroz oba aspekta ispoljavanja naše univerzalne problematike, kroz duhovnu i naučnu prizmu, ukoliko se istinski teži odgonetavanju misterija ovog sveta.

Nažalost, rabin Kaplan je prerano napustio naš svet, 1983. godine, sa samo 48 godina...

ARAMEJSKI JEZIK
(aramaja, ארמיא)

Primarni jezik Zohara

OPŠTI OSVRT NA ZNAČAJ 
JEVREJSKOG MISTICIZMA

Kabala je tek jedan je od koncepata misticizma unutar jevrejske vere, judaizma (ja’adut, יהדות), te koja nastoji da objasni svet, i šire uticaje u njemu, na osnovu specifičnih tumačenja teksta, odnosno simbola, ezoternog znanja i drugih numeričko-slovnih odnosa - gematrije.

Jevrejski misticizam je, prosto rečeno, nerazdvojni deo teksta ''Tore'' (תורה), te jevrejske ''Biblije'' (TaNaH, תנ”ך) i vere (emuna, אמונה), kroz koje čovek uči kako biti Čovek (, איש), onaj koji teži da bude izdvojen.

 

BUDITE BLAGOVREMENO INFORMISANI
O BUDUĆIM NASTAVCIMA ZOHARA

Ostavite Vaš email i bićete obaveštavani o najnovijim nastavcima

Knjiga Sjaja - Sefer Ha'Zohar ספר הזוהר | Projekat u saradnji sa ArsMagine.com
Copyright © 2020-2022 IK Metaphysica Beograd, Srbija | Sva prava zadržana