Zohar | Knjiga Sjaja ספר הזוהר

Projekat prvog kompletnog prevoda 23 toma ''Zohara'' na srpski jezik, 
uz originalni tekst, transliteraciju, komentare na aramejskom i hebrejskom,
kao i poseban osvrt na karakterističnu terminologiju koja prati glavninu teksta

''Jer On je Mesto ovoga sveta, ali svet nije Njegovo mesto.''

AKTUELNO IZDANJE

Drugi tom Zohara dostupan je u prodaji od marta 2021.

Drugi tom Zohara čine segmenti:

 Postanje 2 (Berešit bet, בראשית ב)
 • Noje (Noah, נח)

Rabin Šimon reče: „Videsmo, dakle, da Presveti, blagosloven da je (Ha’Kadoš Baruh Hu, הקדוש ברוך הוא), načinivši svet, ureza tajnu Vere, Malhuta, u svetla nadnebeskih tajni, uzvisivši Malhut do Bine. Drugim rečima, on načini isti urez u Malhutu koji već beše i u višoj sefiri, Bini. U tome je tajna združivanja svojstva milosrđa u Bini sa svojstvom suda u Malhutu, oblikovanih od strane Onoga koji po njima ustroji svet. On načini urez u Bini, jednako kao i u Malhutu. I sve to utvrdi istovremeno, što znači da oba ureza imaju isti oblik, oblik Bine.

Donji svet, Malhut, On stvori po uzoru na gornji, Binu. Ovi se svetovi, stoga, preslikavaju jedan u drugome, da bi mogli da se uzdignu i spoje u jedan. Otud Presveti, blagosloven da je, utvrdi zakone gornjih i donjih slova alefbeta, kojima i načini svetove.''

OBJAVLJENE KNJIGE

Informišite o nastavcima Zohara na jednom mestu

FILIP DAVID POVODOM
PROMOCIJE KNJIGE ZOHAR

Kraća izjava čuvenog književnika, esejiste, dramaturga, scenariste i dugogodišnjeg urednika Dramskog programa Televizije Beograd, kao i redovnog profesora dramaturgije na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu.

Reč je o najavi promocije knjige Zohar na srpskom jeziku, u organizaciji Jevrejske opštine Beograd (JOB), ali i šire diskusije pod nazivom ''Kabala - jevrejski misticizam, značenje i uticaj'' koja se dogodila 7. maja 2021. godine putem Zoom platforme i koja je tim povodom okupila više od 50 ljudi koji su aktivno mogli da sudeluju u diskusiji.

''Kao Tvorac prostor-vremena...

ספר הזוהר
Sefer Ha'Zohar

Dugoročni plan objave celokupnog dela

Projekat ima za cilj kompletnu objavu 23 toma kapitalnog dela jevrejske misli, dela koje će ovom prilikom prvi put biti dostupno čitaocima ex Yu regiona, u punom obimu na srpskom jeziku. Svaki tom Zohara dolazi s originalnim tekstom na aramejskom jeziku, uz ključne citate iz Tanaha (Jevrejske Biblije תנ”ך) na hebrejskom, kao i sve bitne transliteracije koje čitaocima omogućavaju da pojedine rečenice, fraze i reči izgovaraju u originalu u toku čitanja dela.

Zbog obima, tematike ali i ne tako niske cene, tiraž nije veliki. Ukupan broj po svakom pojedinačnom tomu u iznosiće 300 primeraka. Od tog broja 150 kopija je predviđeno za domaće, srpsko tržište, dok je preostalih 150 predviđeno za čitaoce iz regiona. Knjiga dolazi u ručno koričenom, tvrdom povezu, a od ukupnog tiraža biće dostupno i 23 kompleta u bibliografskom, divot izdanju, s platnenim povezom, zlatotiskom i monogramom kupca.

Knjiga ''Zohar'' koja je pred vama izdanak je globalnog projekta pokrenutog za života rabina Filipa Berga (שרגא פייבל פיליפ ברג), a baziranog na originalnom tekstu prvog prevoda Zohara s aramejskog na hebrejski jezik, iz pera čuvenog rabina iz 19. veka Jehude Ašlaga (יהודה לייב הלוי אשלג), poznatog i kao Gospodar merdevina (Ba’al Ha’Sulam, בעל הסולם), jer nas je uspeo do novih visina razumevanja ovog bisera Jevrejske misli. Samim tim delo dolazi uz dodatne i više nego značajne komentare već pomenutog prevodioca koji nudi jedno posebno, istovremeno i neophodno, dublje sagledavanje jevrejskog misticizma iz jedinog merodavnog ugla - ugla jevrejske vere, judaizma. Na taj način čitaocu se nudi izvorni pristup kabali kao jevrejskom sistemu dubljeg religijskog promišljanja.

...On ne boravi u prostor-vremenu.''

GENERALNI PLAN PROJEKTA

Kompletiranje projekta planirano je za kraj 2024. godine

ŠTA ZOHAR 
PREDSTAVLJA?

Knjigom ''Zohar'' zatvara se krug razvoja jevrejskog misticizma i tim fundamentalnim tekstom jevrejske misli i dubljeg tumačenja teksta Biblije dobijamo čvrstu osnovu za ono što danas zovemo kabala (קבלה). Zohar je ključna knjiga koja uz odgovarajuća tumačenja i komentare daje uvid u mnoge tajnovite tokove reke znanja i mudrosti koju zovemo zakonom, ''Torom'' (תורה). Zato ''Sefer Ha'Zohar'' (ספר הזוהר) smatramo temeljnim kamenom mitske kosmogonije i mistične psihologije čoveka u njegovom konstantnom usponu ka izvorištu za kojim je u potrazi.

Veruje se da je Zohar nastao u srednjovekovnoj Španiji, okvirno oko 5000. godine po jevrejskom kalendaru, no ovde ćemo ga datirati u malo širem vremenskom periodu, između 1100. i 1400. godine prema hrišćanskom računanju vremena.

Spis prvi put dolazi pred oko javnosti u XIII veku, kada ga objavljuje njegov prvi urednik, Moše de Leon (משה די לאון). On tada autorstvo Zohara pripisuje rabinu Šimonu Bar Johaju (שמעון בר יוחאי), poznatijem pod akronimom RaŠBI (רשב''י) i Zohar počinje da cirkuliše među Jevrejskim življem.

יוצר אור ובורא חשך
 עשה שלום ובורא רע
 אני יהוה עשה כל אלה

Jocer or u’bore hošeha; Ose šalom u’bore ra; Ani Adonaj ose kal ele.
Koji pravim svetlost i stvaram mrak; Gradim mir i stvaram zlo; Ja, Ha’Šem, činim sve to.

(ב) SEGMENT IZ PREDGOVORA

Iz ugla našeg savremenog doba ovde moramo pomenuti jednog od uticajnijih mislilaca, kao i pisca komentara na oba pomenuta dela, a koji je uneo ruah (רוח) svežine i pokrenuo sasvim novi talas interesovanja javnosti za obe knjige. To se dogodilo u doba kada su informacije bile daleko dostupnije nikad većem broju ljudi, što je verovatno i dovelo do novog velikog interesovanja kako u tumačenju, tako i u shvatanju Jecire i Bahira. Naravno, govorimo o velikom, mudrom rabinu Ariju Kaplanu (אריה משה אליהו קפלן) koji je svojim lucidnim promišljanjima i jednim od najbritkijih tumačenja učvrstio značaj ''Sefer Jecire'' i ''Sefer Bahira'' za naredna pokoljenja. No Kaplanov verovatno najveći značaj prvenstveno leži u tome što je on u svom radu spajao i mirio one dve krajnosti ljudske misli, one bez kojih sutra neće biti definitivnog odgovora na pitanja za kojima hodamo.

Naime, sem što je važio za jednog od najvećih učenjaka svog vremena, kao rabin ortodoksne struje judaizma, Kaplan je po profesiji bio i diplomirani fizičar s Univerziteta Merilend u Sjedinjenim Državama. Upravo tim i takvim objedinjenim znanjem i pristupom kojeg se držao pokazao je koliki je značaj aktivnog i uporednog bavljenja podjednako duhovnim pitanjima i principima, kao i prirodnim naukama. Jedinstvenim i simultanim radom kroz oba aspekta ispoljavanja naše univerzalne problematike, kroz duhovnu i naučnu prizmu, ukoliko se istinski teži odgonetavanju misterija ovog sveta.

Nažalost, rabin Kaplan je prerano napustio naš svet, 1983. godine, sa samo 48 godina...

OPŠTI OSVRT NA ZNAČAJ 
JEVREJSKOG MISTICIZMA

Kabala je tek jedan je od koncepata misticizma unutar jevrejske vere, judaizma (ja’adut, יהדות), te koja nastoji da objasni svet, i šire uticaje u njemu, na osnovu specifičnih tumačenja teksta, odnosno simbola, ezoternog znanja i drugih numeričko-slovnih odnosa - gematrije.

Jevrejski misticizam je, prosto rečeno, nerazdvojni deo teksta ''Tore'' (תורה), te jevrejske ''Biblije'' (Tanah, תנ”ך) i vere (emuna, אמונה), kroz koje čovek uči kako biti Čovek (, איש), onaj koji teži da bude izdvojen.

 

BUDITE INFORMISANI
O BUDUĆIM NASTAVCIMA ZOHARA

Ostavite Vaš email i bićete blagovremeno obaveštavani

Knjiga Sjaja - Sefer Ha'Zohar ספר הזוהר | Metaphysica.rs | ArsMagine.com © 2020-21